Нове в розділі

Тест К. Томаса

Тест К. Томаса (адаптований варіант Н. В. Гришиної)

(Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навч. посібн. – К.: Вища школа, 2004. – 335 с.)

Тест розкриває поведінку людей у конфліктних ситуаці­ях. На думку Томаса, вивчаючи конфліктне спілкування, потрібно сконцент­рувати увагу на таких аспектах: які форми поведінки в конфліктних ситуаціях характерні для людей, які з них конструктивні, а які деструктивні, яким чи­ном можна стимулювати конструктивну поведінку тощо. Для опису стилів поведінки в конфлікті Томас застосовує двопараметричну модель, що зорієн­тована на:

  • задоволення власних інтересів;
  • задоволення інтересів опонентів.

Орієнтуючись на ці параметри, Томас описує такі стилі поведінки особи в конфлікті:

  1. суперництво (конкуренція) як намагання задовольнити власні інтере­си за рахунок інших;
  2. пристосування як жертвування власними інтересами на користь іншого;
  3. компроміс як прагнення частково задовольнити як свої домагання, так і прагнення опонента;
  1. уникнення як відмова від власних інтересів і від захисту інтересів ін­шої людини;
  2. співпраця, яка є пошуком альтернативи, прагненням максимально врахувати як власні інтереси, так і інтереси партнера.

Опитувальник Томаса, описує кожен з п'яти перерахованих стилів. У різних сполученнях вони згруповані у 30 пар, у кожній з яких респондент має вибрати те судження, що найбільш типове для характеристики його поведінки.

Мал. Сітка Томаса (за інтерпретацією Н. Коломенського)

Інструкція для обстежуваних: уявіть типову ситуацію професійного спіл­кування і виберіть з поданого переліку найбільш властивий вам спосіб реагуван­ня. У бланку відповідей (ключ до тесту) позначте обраний варіант. Послідовно опрацюйте всі твердження тесту, не пропускаючи жодного. Над відповідями довго не замислюйтесь, оскільки правильних і неправильних відповідей тут немає.

Тест Томаса

1. а) Іноді надаю змогу іншим взяти на себе відповідальність за вирішення спірного питання,

б) Ніж обговорювати те, в чому ми розходимося, намагаюся звернути увагу на те, з чим ми обоє погоджуємося.

2. а) Намагаюся знайти компромісне рішення.

б) Намагаюся владнати конфлікт з урахуванням інтересів іншої люді .а.

3. а) Як правило, наполегливо прагну домогтися свого.

б) Іноді .жертвую власними інтересами задля інтересів іншого.

4. а) Намагаюся знайти компромісне рішення.

б) Намагаюся не зачепити почуття іншої людини.

5. а) Намагаючись уладнати конфліктну ситуацію, постійно шукаю підтримку в іншого,

б) Прагну робити все, щоб уникнути зайвого напруження.

6. а) Намагаюся уникнути неприємностей для себе,

б) Прагну досягти свого.

7. а) Намагаюся відкласти вирішення спірного питання, щоб згодом вирішити його остаточно.

б) Я вважаю можливим чимось поступитись, щоб уладнати конфлікт.

8. а) Звичайно наполегливо прагну домогтися свого.

б) Насамперед намагаюся з'ясувати, у чому полягають усі зачеплені інтереси і спірні питання.

9. а) Думаю, не завжди варто хвилюватися через суперечки, що виникають.

б) Докладаю всіх зусиль, щоб домогтися свого.

10. а) Твердо прагну домогтися свого.

б) Пробую знайти компромісне рішення.

11. а) Насамперед прагну чітко з'ясувати, в чому полягають усі інтереси які були зачеплені, і спірні питання.

б) Намагаюся заспокоїти іншого і зберегти наші стосунки.

12. а) Часто уникаю займати позицію, яка може викликати суперечку.

б) Даю змогу іншому в чомусь залишитися при своїй думці, якщо він також іде назустріч.

13. а) Пропоную середню позицію.

б) Наполягаю, щоб усе було зроблено по-моєму.

14. а) Повідомляю іншому свою точку зору і запитую про його власну.

б) Намагаюся показати іншому логіку і перевагу моїх поглядів.

15. а) Намагаюся заспокоїти іншого і зберегти наші стосунки.

б) Намагаюся зробити все необхідне, щоб уникнути напруження.

16. а) Намагаюся не зачепити почуттів іншого.

б) Звичайно намагаюся переконати іншого в перевагах моєї позиції.

17. а) Звичайно наполегливо прагну домогтися свого.

б) Намагаюся зробити все, щоб уникнути зайвого напруження.

18. а) Якщо це робить іншого щасливим, я дам йому можливість наполягати на своєму.

б) Даю іншому змогу залишитися при своїй думці, якщо він іде мені назустріч.

19. а) Перш за все прагну визначити те, у чому полягають усі зачеплені інтереси і спірні питання.

б) Намагаюся відкласти вирішення спірних питань, з тим щоб згодом вирішити їх остаточно.

20. а) Намагаюся одразу усунути нашу суперечку.

б) Намагаюся знайти найкраще поєднання переваг і втрат для нас обох.

21. а) Коїи веду переговори, намагаюся бути уважним до іншого.

б) Завжди схиляюся до прямого обговорення проблеми.

22. а) Намагаюся знайти позицію, яка знаходиться посередині між моєю і позицією іншого.

б) Відстоюю свою позицію.

23. а) Як правило, турбуюся тим, щоб задовольнити бажання кожного з нас.

б) Іноді даю змогу іншим взяти на себе відповідальність за вирішення спірного питання.

24. а) Якщо іншим його власна позиція видається дуже важливою, намагаюся йти йому назустріч.

б) Прагну схилити іншого до компромісу.

25. а) Намагаюся переконати іншого у своїй правоті.

б) Ведучи переговори, намагаюся бути уважним до аргументів іншого.

26. а) Звичайно пропоную свою позицію.

б) Майже завжди прагну задовольнити інтереси кожного з нас.

27. а) Часто прагну уникнути суперечок.

б) Якщо це зробить іншого щасливим, дам йому змогу наполягти на своєму.

28. а) Звичайно наполегливо прагну домогтися свого.

б) Щоб владнати ситуацію, прагну знайти підтримку в іншого.

29. а) Пропоную середню позицію.

б) Думаю, що не завжди варто хвилюватися через суперечки, що виникають.

30. а) Намагаюся не зачепити почуття іншого.

б) Завжди займаю таку позицію в суперечці, щоб ми могли разом досягти успіху.

Бланк відповідей (ключ до тесту)

Суперництво

Співпраця

Компроміс

Уникнення

Пристосування

1

 

 

 

а

б

2

 

б

а

 

 

3

а

 

 

 

б

4

 

 

а

 

б

5

 

о

 

б

 

6

б

 

 

а

 

7

 

 

б

а

 

8

а

б

 

 

 

9

б

 

 

а

 

10

а

 

б

 

 

11

 

а

 

 

б

12

 

 

б

а

 

13

б

 

а

 

 

14

б

а

 

 

 

15

 

 

 

б

а

16

б

 

 

 

а

17

а

 

 

б

 

18

 

 

б

 

а

19

 

а

 

б

 

20

 

а

б

 

 

21

 

б

 

а

 

22

б

 

а

 

 

23

 

а

 

б

 

24

 

 

б

 

а

25

а

б

 

 

 

26

 

б

а

 

 

27

 

 

 

а

б

28

а

б

 

 

 

29

 

 

а

б

 

30

 

б

 

 

а

Сума по стовпчику

 

 

 

 

 

Процедура обробки

Користуючись ключем, підрахуйте кількість від­повідей, які збіглися по кожному розділу п, (суперництво, співпраця, ком­проміс, уникнення, пристосування).

Стиль поведінки визначається взаємовпливом цих п'яти аспектів типової поведінки особи в конфлікті.

Кількісно показник для кожного із п'яти стилів поведінки (П,) обра­ховується за формулою

Одержані значення показників П, переносяться на сітку Томаса (рис. 9) і розміщуються біля відповідних точок двопараметричної моделі регулювання конфліктів. Таким чином отримано поле тенденцій поведінки особи у конфліктних ситуаціях.


Це може бути цікаво

Це може бути цікаво